קלף המגדל - קלף שנתי

קלף המגדל הקלף השנתי של מזל דגים

השארת תגובה