קלף הצדק - שנתי

קלף הצדק הקלף השנתי של מזל תאומים..

השארת תגובה